Paardencoaching

Teambuilding

Werken in een team

Paarden leven in een kudde en zijn vluchtdieren. Zij reageren instinctief op de manier waarop jij communiceert en contact maakt. Het paard houdt jou een spiegel voor.

Een groot deel van je tijd breng je op je werk door en natuurlijk wil je dan op een plezierige manier met je collega’s samenwerken! Je krijgt er energie van en het komt je prestaties ten goede. Je gaat met plezier naar je werk......maar het werken in teamverband gaat niet vanzelf. Het stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze en de interactie binnen het team. Teambuilding bij ons is een uitstekende manier om het werken in een team op een hoger niveau te brengen!

De uitdaging van het werken binnen een team

Het werken binnen een team brengt verschillende valkuilen met zich mee. Een groep mensen wordt op basis van kwaliteiten bij elkaar gezet en wordt geacht met elkaar te kunnen functioneren. Binnen dit team zitten verschillende karakters en persoonlijkheden maar vaak ook verschillende opdrachten en verwachtingen, dat maakt het nogal een uitdaging!

Ervaringsdeskundigen

Laat paarden nou net ervaringsdeskundigen zijn op dat gebied. Paarden werken al zo lang ze op de wereld rondlopen in een kudde. Binnen zo’n kudde heeft ieder paard een rol toebedeeld gekregen met verschillende verantwoordelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van de verschillende kwaliteiten en ieder dier weet precies wat hij aan de ander heeft.

Dit maakt dat paarden het ultieme middel kunnen zijn in het doorgronden van een team met collega’s. Wij mensen zijn geneigd om veel te handelen en gericht te zijn op het resultaat. Niks mis mee, maar soms is het des te belangrijker om eens bezig te gaan met voelen en ervaren.

Hoe werkt paardencoaching voor teams?

Door oefeningen met de paarden uit te voeren worden patronen inzichtelijk gemaakt. Collega’s die in het werkveld snel afhaken wanneer het lastig wordt zullen dat nu ook laten zien. Leidende figuren kunnen het niet laten om de leiding te nemen en volgers zullen ook die rol invullen tijdens de oefeningen.

Na afloop van een oefening zal ik als coach teruggeven wat ik heb gezien: Welke patronen werden mij duidelijk en nog belangrijker: hoe voelt iedereen zich bij deze patronen? Pak je eigenlijk wel de rol binnen het team waar ook echt jouw kracht ligt? is de manager van het team ook een natuurlijke leider? en niet onbelangrijk: zijn we eigenlijk wel echt één team?

Paarden zijn kuddedieren en weten niet beter dan dat er een duidelijke rolverdeling en gelijkgestemdheid is binnen een team. Is er op een van deze punten iets uit balans dan zal een het paard dit duidelijk laten zien tijdens de oefeningen maar ook ondersteunend zijn om deze disbalans weg te nemen.

Wat maakt deze werkwijze zo succesvol?

Teamleden komen door het contact met het paard dicht bij hun gevoel en worden zich bewust van hun eigen gedrag en gedachten Teamleden worden gestimuleerd bij het waarnemen hun oordeel uit te stellen en hun gevoel te laten spreken Door hun oordeel uit te stellen, ervaren deelnemers hoe het is om waar te nemen vanuit hun gevoel en ervaren ze hoe de wereld eruitziet door andermans ogen, we leren ze:

  • Het kennen van elkaars kwaliteiten
  • Duidelijkheid over ieders rol en de beleving hiervan
  • Een betere samenwerking doordat collega’s elkaar beter begrijpen
  • Meer groepsgevoel door het ondernemen van een niet alledaagse activiteit